Klient indywidualny

Korzyści z ubezpieczeń dla klientów indywidualnych

Na rynku istnieje wiele produktów ubezpieczeniowych dedykowanych osobom fizycznym. Prowadząc biuro brokerskie mamy bezpośredni dostęp do ubezpieczycieli, a współpraca z nami daje wiele możliwości zapewnienia ochrony zdrowia, życia i mienia prywatnego. To również sposób, aby zadbać o swoich bliskich.

Klienci indywidualni w kontekście ubezpieczeń

Gdy mowa o ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych, klientów takich należy rozumieć jako osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Po przeprowadzeniu analizy potrzeb szukamy na rynku najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia, negocjujemy warunki z ubezpieczycielem, dopracowujemy szczegóły i doprowadzamy do zawarcia umowy ubezpieczenia. Kiedy wystawiona polisa potwierdzająca zawarcie umowy trafia do klienta kończy się pewien etap nasze współpracy. Po zawarciu umowy opiekujemy się polisą aż do zakończenia okresu ubezpieczenia, m.in. dokonujemy zmian na polisie, zgłaszamy szkodę, nadzorujemy postępowanie likwidacyjne, odwołujemy się w przypadku wypłaty odszkodowania w niesatysfakcjonującej wysokości oraz kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Co ubezpieczają klienci indywidualni

O ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych informujemy w oparciu o aktualne propozycje wiodących ubezpieczycieli. Produkty, z których osoby fizyczne korzystają najczęściej, to ubezpieczenia:

Działamy na podstawie pełnomocnictwa klienta, zapewniamy wsparcie we wszystkich kwestiach dotyczących ubezpieczeń indywidualnych