Od audytu do likwidacji szkód

Naszym niewątpliwym atutem jest kompleksowość oferowanej usługi.

Współpracę z klientem rozpoczynamy od identyfikacji ryzyk stanowiących zagrożenie w prowadzonej działalności, związanych z posiadanym mieniem. Często niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, wykonanie dokumentacji zdjęciowej. Wszechstronnie analizujemy sytuację klientów i starannie konstruujemy ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem ich szczególnych wymagań.

Czas naszych klientów jest dla nas bardzo ważny. Tak ważny jak jakość świadczonych usług. Układamy współpracę z kontrahentami w taki sposób, aby do przygotowania programu ubezpieczeniowego wystarczyło ich minimalne zaangażowanie.

W ramach naszych usług:

1. przeprowadzamy audyt ubezpieczeniowy:

2. przygotowujemy, wdrażamy i zarządzamy programem ubezpieczeń:

3. prowadzimy w imieniu klientów likwidację szkód

4. ściśle współpracujemy z kancelarią radców prawnych, specjalizującą się w prawie ubezpieczeniowym.

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi ds. wyceny szkód w uprawach rolnych, posiadającymi niezbędną wiedzę, celem oszacowania szkody w uprawach rolnych i ustalenia należnego odszkodowania.

Skorzystanie z naszych usług to pewność, że w ochronę Twojego życia, zdrowia i majątku zaangażują się osoby z wysokimi kwalifikacjami.

Zapraszamy do kontaktu, działamy na terenie całej Polski.