Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jakub Wojtas z siedzibą w Fastach ul. Przytorowa 38, 15-694 Białystok – Fasty,  NIP:6842422609, REGON:061398251
 3. Powierzone dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z przedsiębiorstwem, bądź też złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
 5. Właściciel danych posiada prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania – gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. usunięcia danych – gdy nie będą już niezbędne do celu dla którego zostały zebrane,
 4. ograniczenia przetwarzania – gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. W celu wykonania swoich praw należy skierować swoje żądanie na adres e-mail: biuro@jwbroker.pl
Oceń nasze ubezpieczenie page

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.