Ubezpieczenia budowlano-montażowe

JWBROKER

Kompleksowe zabezpieczenie placu budowy

Ubezpieczenie stanowi ochronę realizacji kontraktu budowlano-montażowego. Ubezpieczającym może być każda ze stron – Inwestor, Generalny Wykonawca i podwykonawcy, każdy z nich w zakresie swoich praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Przygotowanie sprawnie działającego ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR) wymaga doświadczenia, dobrej znajomości prawa budowlanego i analizy umowy na podstawie której prowadzone są prace.

Ochrona ubezpieczeniowa od rozpoczęcia do odbioru końcowego

Ubezpieczenie w formule „all risk” obejmuje zakresem szkody materialne spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące szkody i konieczność odtworzenia i naprawy lub wymiany wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach.

Umowę ubezpieczenia co do zasady zawiera się na czas trwania kontraktu, od rozpoczęcia robót aż do odbioru końcowego. W drodze wyjątku możliwe jest objęcie ochroną również szkód powstałych po zrealizowaniu robót, w okresie obowiązkowej konserwacji lub gwarancji.

Oceń nasze ubezpieczenie page

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.