Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie skierowane jest głównie do pracodawców i pracowników, bez względu na to, czy posiadają umowę o pracę, czy świadczą usługi na podstawie umowy zlecenie.

Ubezpieczenie chroni życie i zdrowie osób fizycznych. Z jego pomocą osoby ubezpieczone zapewniają wsparcie finansowe swoim bliskim. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym można rozszerzyć o wiele dodatkowych, które zapewnią wsparcie w razie wypadku, choroby, pobytu w szpitalu, śmierci osób bliskich, trwałego inwalidztwa, urodzenia dziecka.
Zawarcie ubezpieczenia przynosi także korzyści także pracodawcy:

W celu uzyskania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym biurem.