Ubezpieczenia mienia

Chronią mienie przed zdarzeniami losowymi i tymi związanymi z kradzieżą z włamaniem czy wandalizmem. Są przeznaczone zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych.

Razem z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia, ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych to najczęściej wybierany przez przedsiębiorców produkt ubezpieczeniowy.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą m.in. ubezpieczyć:

Osoby fizyczne mogą skorzystać m.in. z ubezpieczenia:

Współpraca z JW Broker – potencjał na przyszłość

Skorzystanie z naszych usług to wybór dobrego ubezpieczenia i gwarancja profesjonalnej pomocy w razie wystąpienia szkody.