Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

Obecnie wiele przedsiębiorstw opiera swój model biznesowy na działalności w Internecie. W sieci zdobywa się nowych klientów, informuje o produktach, odpowiada na pytania. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość negocjuje się poważne kontrakty. Informacja jest złotem XXI wieku. Biorąc pod uwagę zagrożenia dotyczące korzystania z tego medium, wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO.

Z myślą o przedsiębiorcach

Ubezpieczenia skierowane są do przedstawicieli sektora biznesowego, chronią przed trudnymi do przewidzenia skutkami ataków cybernetycznych. Kradzież danych osobowych, haseł bądź pieniędzy z rachunków bankowych, zaszyfrowanie danych na lokalnym dysku twardym to tylko niektóre z niebezpieczeństw, na które narażeni są obecnie przedsiębiorcy

Ubezpieczenie może także chronić przed odpowiedzialnością finansową z tytułu naruszeń RODO, takimi jak kary i grzywny – w granicach dozwolonych przez prawo.

Ubezpieczenia cyber do doskonałym uzupełnieniem standardowej ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przedsiębiorstwom.

Oceń nasze ubezpieczenie page

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.