Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

Obecnie wiele przedsiębiorstw opiera swój model biznesowy na działalności w Internecie. W sieci zdobywa się nowych klientów, informuje o produktach, odpowiada na pytania. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość negocjuje się poważne kontrakty. Informacja jest złotem XXI wieku. Biorąc pod uwagę zagrożenia dotyczące korzystania z tego medium, wiele przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO.

Z myślą o przedsiębiorcach

Ubezpieczenia skierowane są do przedstawicieli sektora biznesowego, chronią przed trudnymi do przewidzenia skutkami ataków cybernetycznych. Kradzież danych osobowych, haseł bądź pieniędzy z rachunków bankowych, zaszyfrowanie danych na lokalnym dysku twardym to tylko niektóre z niebezpieczeństw, na które narażeni są obecnie przedsiębiorcy

Ubezpieczenie może także chronić przed odpowiedzialnością finansową z tytułu naruszeń RODO, takimi jak kary i grzywny – w granicach dozwolonych przez prawo.

Ubezpieczenia cyber do doskonałym uzupełnieniem standardowej ochrony ubezpieczeniowej zapewnianej przedsiębiorstwom.