Ubezpieczenia rolne

Solidna ochrona gospodarstwa, inwentarza żywego i plonów z JW Broker

Na każdego rolnika nałożony został ustawowy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, każdy rolnik może także skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych chroniących jego mienie ruchome, które nie jest objęte ubezpieczeniami obowiązkowymi, czyli np. sprzęt rolniczy, zapasy, zwierzęta gospodarskie, elementy stałe w budynku mieszkalnym, sprzęt gospodarstwa domowego, meble.

Ubezpieczenia branży rolniczej nie mają przed nami tajemnic, chętnie udzielimy dodatkowych informacji i przedstawimy optymalne rozwiązania.