Ubezpieczenia rolne

JWbroker

Solidna ochrona gospodarstwa, inwentarza żywego i plonów

Na każdego rolnika nałożony został ustawowy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. 
Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, każdy rolnik może także skorzystać z ubezpieczeń dobrowolnych chroniących jego mienie ruchome, które nie jest objęte ubezpieczeniami obowiązkowymi, czyli np. sprzęt rolniczy, zapasy, zwierzęta gospodarskie, elementy stałe w budynku mieszkalnym, sprzęt gospodarstwa domowego, meble.

Ubezpieczenia branży rolniczej nie mają przed nami tajemnic, chętnie udzielimy dodatkowych informacji i przedstawimy optymalne rozwiązania.

Oceń nasze ubezpieczenie page

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.