Ubezpieczenia utraty zysku

Ubezpieczenie obejmuje ochroną spodziewany zysk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług. Odszkodowanie ustala się w wysokości przewidywanego zysku, które przedsiębiorstwo zarobiłoby, gdyby gospodarcza nie została zakłócona lub przerwana na skutek szkody w mieniu.

Służąc naszą wiedzą i doświadczeniem przedstawiamy rozwiązania oferowane przez działających w Polsce ubezpieczycieli. Warto szukać nietypowych rozwiązań chroniących nasze interesy.