Ubezpieczenia

Ubezpieczenia upraw rolnych

Na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych w 2022 roku zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie około 3 mld złotych. Jest to znacznie więcej, niż w trudnym 2021 roku, kiedy wielu producentów rolnych nie było w stanie zawrzeć ubezpieczenia na skutek szybkiego wyczerpania limitów dopłat.

Obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw –  owoców od gradu

Wystąpienie gradu jest ryzykiem, przed którym warto ochronić swoje gospodarstwo. Można to zrobić poprzez skorzystanie z obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw od gradu. 

Ubezpieczenie od przymrozków wiosennych


„Życiem” i produkcją gospodarstwa rolnego rządzi pogoda, na nią rolnicy nie mają wpływu. Nagłe negatywne zjawiska pogodowe takie jak przymrozki wiosenne, grad mogą zniszczyć cały spodziewany plon w gospodarstwie, a gospodarstwo bez zysku generuje jedynie straty.

Ubezpieczenia mienia

Chronią mienie przed zdarzeniami losowymi i tymi związanymi z kradzieżą z włamaniem czy wandalizmem. Są przeznaczone zarówno dla przedsiębiorstw jak i osób fizycznych. Razem z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności…

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

W ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej proponujemy rozwiązania, które dostosowane są do potrzeb klientów indywidualnych oraz do osób prowadzących własny biznes. Odpowiednio dobrana polisa zapewnia istotne wsparcie w każdej sytuacji. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej gwarant…

Ubezpieczenia flotowe

W ramach podpisanej umowy generalnej ubezpieczenia floty pojazdów obejmuje się ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy wykorzystywane w przedsiębiorstwie – samochody osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe. Dzięki takiemu całościowemu podejściu możliwe jest wynegocjowanie atrakcyjnych…

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe związane są z transportem kołowym, kolejowym, lotniczym i morskim. Z uwagi na złożoność procesu transportu, oferta ubezpieczeń transportowych jest bardzo bogata. Ubezpieczyciele oferują rozwiązania, które jesteśmy w stanie dopasować do jednoosobowych działalności…

Ubezpieczenia rolne

Na każdego rolnika nałożony został ustawowy obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.  Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, każdy rolnik może także…

Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych

W dobie korzystania z odnawialnych źródeł energii, instalacje fotowoltaiczne zamontowane na dachach domów czy też budynków produkcyjnych stają się standardem. Z myślą o posiadaczach OZE ubezpieczyciele przygotowali dedykowane produkty ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie może chronić OZE…

Ubezpieczenia utraty zysku

Ubezpieczenie obejmuje ochroną spodziewany zysk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług. Odszkodowanie ustala się w wysokości przewidywanego zysku, które przedsiębiorstwo zarobiłoby, gdyby gospodarcza nie została zakłócona…

Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenie stanowi ochronę realizacji kontraktu budowlano-montażowego. Ubezpieczającym może być każda ze stron – Inwestor, Generalny Wykonawca i podwykonawcy, każdy z nich w zakresie swoich praw i obowiązków wynikających z kontraktu. Przygotowanie sprawnie działającego ubezpieczenia ryzyk…

Ubezpieczenia na życie Grupa Otwarta

Przystąpienie do ubezpieczenia na życie prowadzonego w formie grupy otwartej jest szansą na uzyskanie dostępu do szerokiego wachlarza świadczeń. Przygotowany przez nas program zapewnia świadczenia niedostępne dla oferty indywidualnej. Docelową grupę stanowią rolnicy, samozatrudnieni, osoby…

Ubezpieczenie finansowe

Właściwie dopasowane ubezpieczenia finansowe są stają się ważnym narzędziem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Są w stanie poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa i zagwarantować kontrahentowi prawidłową realizację umowy. Dzięki tym rozwiązaniom można swobodniej zarządzać posiadanym kapitałem…

Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

Obecnie wiele przedsiębiorstw opiera swój model biznesowy na działalności w Internecie. W sieci zdobywa się nowych klientów, informuje o produktach, odpowiada na pytania. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość negocjuje się poważne kontrakty. Informacja jest złotem XXI wieku. Biorąc pod uwagę zagrożenia….

Ubezpieczenia członków zarządu

Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę członkom zarządu oraz innym osobom (podmiotom) sprawującym funkcje kierownicze w spółkach, np. członkom rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, dyrektorom, głównym księgowym przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez nich spółce. Ubezpieczenie…

Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie skierowane jest głównie do pracodawców i pracowników, bez względu na to, czy posiadają umowę o pracę, czy świadczą usługi na podstawie umowy zlecenie. Ubezpieczenie chroni życie i zdrowie osób fizycznych. Z jego pomocą osoby ubezpieczone…

5/5 - 1 głosów

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.