Ubezpieczenie sadu od przymrozków wiosennych

„Życiem” i produkcją gospodarstwa rolnego rządzi pogoda, na nią rolnicy nie mają wpływu. Nagłe negatywne zjawiska pogodowe takie jak przymrozki wiosenne, grad mogą zniszczyć cały spodziewany plon w gospodarstwie, a gospodarstwo bez zysku generuje jedynie straty.

Możliwe jest zmniejszenie bądź nawet eliminacja ryzyka związanego z negatywnymi zjawiskami pogodowymi. Jedną z form zabezpieczenia się przed skutkami ujemnych temperatur w miesiącach wiosennych jest obowiązkowe dotowane ubezpieczenie upraw – owoców od przymrozków.  

Zgodnie z warunkami ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia szkody w owocach na skutek przymrozków ustalone i wypłacone zostanie odszkodowanie. 

Pracownicy JW Broker spośród pozyskanych ofert dostępnych na rynku zarekomendują tę jedną, która zapewni najlepszą ochronę plonów i zysków w Państwa gospodarstwie.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, po wystąpieniu ryzyka objętego ubezpieczeniem zapewniamy profesjonalną pomoc brokera ubezpieczeniowego – radcy prawnego, który zgłosi szkodę, pomoże w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji, będzie w stałym kontakcie z likwidatorem szkody, a w razie zaniżenia należnego odszkodowania przygotuje odwołanie od decyzji.

Na tym etapie uwidaczniają się różnice pomiędzy agentami/multiagentami a JW Broker. Agenci i multiagenci ubezpieczeniowi zawsze reprezentują ubezpieczyciela, nie występują w imieniu klienta w postępowaniu likwidacyjnym. Często nie mają ku temu także odpowiednich kwalifikacji. Z JW Broker jest inaczej. Nigdy nie zostawiamy poszkodowanego samego, a nasi pracownicy brokerzy ubezpieczeniowy, radcy prawni posiadają wiedzę i umiejętności, które procentują wysoką skutecznością dochodzonych odszkodowań.

W obowiązkowym ubezpieczeniu upraw rolnych od przymrozków wiosennych rolnik płaci jedynie część składki ubezpieczeniowej, a pozostała cześć która może wynosić aż 65% pokrywana jest ze środków pochodzących z budżetu państwa. Odbywa się to w ramach limitu przyznanego ubezpieczycielowi. Środki, przyznane ubezpieczycielowi na dotację do składek ubezpieczeń obowiązkowych mogą się wyczerpać przed planowanym zakończeniem akcji sprzedażowej, dlatego zachęcamy aby nie odkładać decyzji o ubezpieczeniu na ostatnią chwilę. 

Skorzystanie z ubezpieczeń od przymrozków wiosennych stanowi wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw rolnych.

W tym roku, 17 lutego wiodący ubezpieczyciel rozpocznie sprzedaż ubezpieczenia owoców drzew, krzewów owocowych i truskawek od ryzyka przymrozków wiosennych. 

Poza ubezpieczeniem podstawowym od przymrozków jako opcję wybrać będzie można także obniżenie franszyzy integralnej do 8% i zniesienie udziału własnego. Standardowo ubezpieczyciel odpowiada za szkody przekraczające 10% SU (franszyza integralna), a udział własny wynosi 10% wartości odszkodowania.  

Możliwe jest rozłożenie składki na dogodne raty bez stosowania zwyżki. Płatność pierwszej raty może zostać przesunięta w czasie nawet o kilka miesięcy. 

Zakładaną wydajność z ha uprawy oraz cenę 1 tony owoców ustala rolnik (w określonych granicach). W razie wystąpienia szkody, te wartości mają następnie wpływ na wysokość ustalonego odszkodowania. Im wyższa założona wydajność i cena, tym wyższe odszkodowanie.

Przy ustalaniu wydajności należy również uwzględnić udział plonu handlowego w plonie głównym. Wysokość plonu handlowego w uprawach prowadzonych systemem intensywnym wynosi dla owoców:       

 1. jabłoni – 80%,
 2. gruszy, truskawki, aronii – 85%,
 3. wiśni, śliwy, moreli, brzoskwini, nektaryny, orzecha laskowego i włoskiego, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej i czerwonej, agrestu – 90%,
 4. czereśni, borówki – 95%.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie jest wymagana lustracja uprawy.

Wyjątkowo, lustracja jest wymagana dla upraw ekologicznych i takich w których producent zgłasza do ubezpieczenia wyższy plon niż podane poniżej:

 • 35 t/ha – grusze
 • 42 t/ha – jabłonie
 • 20 t/ha – śliwy
 • 12 t/ha – wiśnie
 • 8-10 t/ha – czereśnie
 • 15 t/ha – truskawki
 • 8 t/ha – morele
 • 8-10 t/ha – brzoskwinie
 • 8 t/ha – borówka amerykańska
 • 6-8 t/ha – porzeczka
 • 6-8 t/ha – maliny (zależy ile razy owocuje)
 • 4 t/ha – mini kiwi

Ograniczona jest także maksymalna cena za tonę owoców:

 • Jabłoń 1200,00 zł
 • Grusza 2 500,00 zł
 • Wiśnia 2 000,00 zł
 • Śliwa 3 000,00 zł
 • Czereśnia 4 000,00 zł
 • Morela 4 000,00 zł
 • Porzeczka czarna 1 500,00 zł
 • Malina 5 000,00 zł
 • Borówka amerykańska 8 000,00 zł
 • Truskawka 4 000,00 zł
 • Mini kiwi 8 000,00 zł
 • Porzeczka czerwona 3 000,00 zł

Możliwe jest zastosowanie wyższych cen (np. na podstawie zawartej umowy kontraktacji bądź dla upraw ekologicznych).

Ubezpieczyciel planuje sprzedaż tego ryzyka do 15 marca br.

Zachęcamy do szybkiego kontaktu z JW Broker, gdyż sprzedaż ubezpieczeń może zakończyć się przed planowaną datą z uwagi na wyczerpanie dotacji przyznanej ubezpieczycielowi.

4.8/5 - 6 głosów

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.