Ubezpieczenia członków zarządu

Ubezpieczenie D&O zapewnia ochronę członkom zarządu oraz innym osobom (podmiotom) sprawującym funkcje kierownicze w spółkach, np. członkom rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, dyrektorom, głównym księgowym przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez nich spółce. Ubezpieczenie zabezpiecza także interes przedsiębiorstwa. 
Odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanej spółce lub osobie trzeciej, jeśli członek władz nie wykona bądź wykonanie swoje obowiązki w sposób nienależyty.

Lista ryzyk dodatkowych ujętych w ubezpieczeniu członków zarządu powinna być dostosowana do charakteru danej działalności, jej skali, planów rozwojowych i innych czynników mających wpływ na ocenę ryzyka.

Wsparcie merytoryczne JW Broker

Zapewniamy profesjonalne doradztwo, pośredniczymy w kontaktach z ubezpieczycielami, działamy w postępowaniach likwidacyjnych i odszkodowawczych. Pomagamy skutecznie zadbać o każdą spółkę.

Oceń nasze ubezpieczenie page

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.