Ubezpieczenia upraw

UWAGA

W roku 2021 limit dotacji przyznawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest mniejszy niż w ubiegłych latach. Szybki kontakt i przekazanie nam niezbędnych danych jest gwarancją uzyskania oferty ubezpieczenia upraw z dotacją. Po wyczerpaniu przeznaczonej puli środków możliwe będzie jedynie zawarcie ubezpieczenia na warunkach komercyjnych – bez dopłaty z budżetu państwa, dlatego tak ważny jest niezwłoczny kontakt z naszym biurem. Wiosenna akcja sprzedażowa ubezpieczeń upraw rozpocznie się na początku miesiąca marca br.

Wymierne korzyści z obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw

W ubezpieczeniu obowiązkowym dotowanym, zależnie od wybranych przez ubezpieczającego ryzyk, odszkodowanie przysługuje za szkody spowodowane przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Ubezpieczyć można uprawy warzyw i owoców – owoce drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy owocowe, truskawki – nasadzenia i owoce, warzywa gruntowe oraz uprawy polowe – zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, chmiel, tytoń. Najczęściej wybieranym wariantem ubezpieczenia jest ochrona przed ryzykiem gradu. Do spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw wystarczy polisa obejmująca 1 ryzyko.

Działając na rynku jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy z wszystkimi ubezpieczycielami oferującymi obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw rolnych:

Różnice w składce pomiędzy ofertami ubezpieczenia uzyskanymi od różnych ubezpieczycieli sięgają często kilkudziesięciu procent.

Podejmując czynności jedynie w interesie producenta rolnego, doprowadzamy do zawarcia najkorzystniejszej dla niego umowy ubezpieczenia. Nie jesteśmy związani z żadnym ubezpieczycielem.

Tak jak w przypadku ubezpieczeń rolnych, tak również w ubezpieczeniach upraw korzystnym rozwiązaniem są opcje i warianty dodatkowo płatne. Nieprzewidywalność pogody i jej wpływu na plony sprawia, że solidne zabezpieczenie w postaci polisy pozwala uniknąć większych strat niż te uwzględnione w ramach danej szkody.

Ubezpieczenia dobrowolne

Poza zakresem ubezpieczeń obowiązkowych oferowane są produkty dobrowolne, niedotowane przez państwo, np. niedotowane ubezpieczenie upraw polowych, ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych, ubezpieczenie środków do produkcji roślin – nakładów poniesionych na uprawę roślin.

Profesjonalna likwidacja szkód i dochodzenie odszkodowań

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, po wystąpieniu ryzyka objętego ubezpieczeniem zapewniamy profesjonalną pomoc brokera ubezpieczeniowego – radcy prawnego, który zgłosi szkodę, pomoże w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji, będzie w stałym kontakcie z likwidatorem szkody, a w razie zaniżenia należnego odszkodowania przygotuje odwołanie od decyzji.

Na tym etapie uwidaczniają się różnice pomiędzy agentami/multiagentami a JW Broker. Agenci i multiagenci ubezpieczeniowi zawsze reprezentują ubezpieczyciela, nie występują w imieniu klienta w postępowaniu likwidacyjnym. Często nie mają ku temu także odpowiednich kwalifikacji. Z JW Broker jest inaczej. Nigdy nie zostawiamy poszkodowanego samego, a nasi pracownicy brokerzy ubezpieczeniowy, radcy prawni posiadają wiedzę i umiejętności, które procentują wysoką skutecznością dochodzonych odszkodowań.

Współpraca z kancelarią radców prawnych

specjalizującą się w prawie ubezpieczeniowym umożliwia szybkie przeniesienie sprawy po zakończeniu procesu likwidacji szkód na etap sądowy.

W celu uzyskania konkurencyjnej oferty skontaktuj się z nami już dziś!