Ubezpieczenia upraw rolnych

W 2022 r. już rozpoczęła się sprzedaż dotowanego ubezpieczenia upraw sadowniczych owoców – od skutków gradobicia!

Zabezpiecz swoje plony przed szkodami finansowymi spowodowanymi gradobiciem.

Obecnie istnieje możliwość ubezpieczenia upraw z dotacją, w których do 65% składki pokrywane jest z budżetu państwa. Nie czekaj z decyzją o ubezpieczeniu swoich upraw, gdyż limit dotacji może się wyczerpać.

Działamy w interesie i na rzecz producenta rolnego, współpracujemy ze wszystkimi ubezpieczycielami na rynku. Wspieramy Klienta na każdym etapie postępowania z ubezpieczycielem, od zawarcia umowy ubezpieczenia, przez wsparcie w zgłoszeniu szkody, sporządzenie odwołania, do czasu uzyskania pełnego odszkodowania.

Skontaktuj się z nami i zabezpiecz swoje plony już dziś.

+48 799 717 730

biuro@jwbroker.pl

UWAGA

Na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych w 2022 roku zabezpieczona została kwota 1,5 mld złotych oraz w rezerwie około 3 mld złotych.

Jest to znacznie więcej, niż w trudnym 2021 roku, kiedy wielu producentów rolnych nie było w stanie zawrzeć ubezpieczenia na skutek szybkiego wyczerpania limitów dopłat.

Szybki kontakt i przekazanie nam niezbędnych danych jest gwarancją uzyskania oferty ubezpieczenia upraw z dotacją.

Ubezpieczenie upraw rolnych 2022 termin

Oferowanie sprzedaży ubezpieczenie upraw rolnych w sezonie 2022 rozpoczyna się w marcu 2022 roku.

Po wyczerpaniu przeznaczonej puli środków możliwe będzie jedynie zawarcie ubezpieczenia na warunkach komercyjnych – bez dopłaty z budżetu państwa, dlatego tak ważny jest niezwłoczny kontakt z naszym biurem.

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych

W ubezpieczeniu obowiązkowym dotowanym, zależnie od wybranych przez ubezpieczającego ryzyk, odszkodowanie przysługuje za szkody spowodowane przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

Ubezpieczyć można uprawy warzyw i owoców – owoce drzew i krzewów owocowych, drzewa i krzewy owocowe, truskawki – nasadzenia i owoce, warzywa gruntowe oraz uprawy polowe – zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, chmiel, tytoń. Najczęściej wybieranym wariantem ubezpieczenia jest ochrona przed ryzykiem gradu. Do spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw wystarczy polisa obejmująca 1 ryzyko.

Skontaktuj się z nami

+48 799 717 730

biuro@jwbroker.pl

  Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych

  Część składki w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw rolnych pokrywana jest ze środków pochodzących z budżetu państwa. Taka dopłata może wynosić do 65% składki. Pozostałą cześć opłaca rolnik. Ubezpieczyciele zajmującyc się obowiązkowymi ubezpieczeniami rolnymi posiadają limity środków przeznczonych na dopłaty, niekiedy limity te podzielone są na poszczególne województwa.

  Działając na rynku jako broker ubezpieczeniowy współpracujemy z wszystkimi ubezpieczycielami oferującymi obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw rolnych.

  Na na rok 2022 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, (obecnie Agro TUW)
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
  • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • Vereinigte Hagelversicherung VVaG (siedziba w Gießen), Oddział VH VVaG TUW w Polsce z siedzibą Oddziału w Poznaniu,
  • Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

  Różnice w składce pomiędzy ofertami ubezpieczenia uzyskanymi od różnych ubezpieczycieli sięgają często kilkudziesięciu procent.

  Ubezpieczenie upraw rolnych 2022 PZU

  Największy polski ubezpieczyciel oferuje szeroki wachlarz ubezpieczeń AGRO. PZU S.A. co roku ubezpiecza ok. 2 mln hektarów upraw w całej Polsce. Dla wielu producentów rolnych PZU jest synonimem ubezpieczeń rolnych, warto jednak zdawać sobie sprawę, że na rynku obecnie można uzyskać 8 różnych ofert obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych. 

  Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych stawki

  Po uwzględnieniu dotacji stawka za obowiązkowe ubezpieczenie upraw wynosi najczęściej kilka procent wartości ubezpieczanej uprawy, rzadko jest to powyżej 10%. Najwyżej wyceniane są ubezpieczenia od przymrozków i suszy. 

  Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych cena

  Cena obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych uzależniona jest od stawki mającej zastosowanie do danego ryzyka i lokalizacji i przyjętej wartości uprawy. Wartość uprawy najczęściej ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy, ceny jednostkowej za tonę oraz założonej wydajności.

  Rola brokera ubezpieczeniowego

  Podejmując czynności jedynie w interesie producenta rolnego, doprowadzamy do zawarcia najkorzystniejszej dla niego umowy ubezpieczenia. Nie jesteśmy związani z żadnym ubezpieczycielem.

  Tak jak w przypadku ubezpieczeń rolnych, tak również w ubezpieczeniach upraw korzystnym rozwiązaniem są opcje i warianty dodatkowo płatne. Nieprzewidywalność pogody i jej wpływu na plony sprawia, że solidne zabezpieczenie w postaci polisy pozwala uniknąć większych strat niż te uwzględnione w ramach danej szkody.

  Ubezpieczenia dobrowolne

  Poza zakresem ubezpieczeń obowiązkowych oferowane są produkty dobrowolne, niedotowane przez państwo, np. niedotowane ubezpieczenie upraw polowych, ubezpieczenie upraw w szklarniach i tunelach foliowych, ubezpieczenie środków do produkcji roślin – nakładów poniesionych na uprawę roślin.

  Profesjonalna likwidacja szkód i dochodzenie odszkodowań

  Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, po wystąpieniu ryzyka objętego ubezpieczeniem zapewniamy profesjonalną pomoc brokera ubezpieczeniowego – radcy prawnego, który zgłosi szkodę, pomoże w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji, będzie w stałym kontakcie z likwidatorem szkody, a w razie zaniżenia należnego odszkodowania przygotuje odwołanie od decyzji.

  Na tym etapie uwidaczniają się różnice pomiędzy agentami/multiagentami a JW Broker. Agenci i multiagenci ubezpieczeniowi zawsze reprezentują ubezpieczyciela, nie występują w imieniu klienta w postępowaniu likwidacyjnym. Często nie mają ku temu także odpowiednich kwalifikacji. Z JW Broker jest inaczej. Nigdy nie zostawiamy poszkodowanego samego, a nasi pracownicy brokerzy ubezpieczeniowy, radcy prawni posiadają wiedzę i umiejętności, które procentują wysoką skutecznością dochodzonych odszkodowań.

  4.9/5 - 55 głosów

  Poznaj

  Opinie naszych klientów

  Tomasz

  Sadownik

  Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

  Adam

  Właściciel parku linowego

  Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

  Joanna

  Przedsiębiorca

  Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.