Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

W ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej proponujemy rozwiązania, które dostosowane są do potrzeb klientów indywidualnych oraz do osób prowadzących własny biznes. Odpowiednio dobrana polisa zapewnia istotne wsparcie w każdej sytuacji.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej gwarant zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia OC skutecznie uchroni nas przed roszczeniami, z tytułu wyrządzonych przez nas szkód. Umowa może zostać rozszerzona o wiele klauzul dodatkowych, rozszerzających jej zakres.

Szeroka gama ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej

W tej grupie ubezpieczeń znajdziemy m.in.:

Współpraca z JW Broker to dobra inwestycja