Ubezpieczenie na życie „Grupa otwarta”

JWBROKER

Potencjał ubezpieczenia na życie „Grupa otwarta

Przystąpienie do ubezpieczenia na życie prowadzonego w formie grupy otwartej jest szansą na uzyskanie dostępu do szerokiego wachlarza świadczeń. Przygotowany przez nas program zapewnia świadczenia niedostępne dla oferty indywidualnej. Docelową grupę stanowią rolnicy, samozatrudnieni, osoby wykonujące wolne zawody, pracownicy przedsiębiorstw, który nie mają możliwości ubezpieczenia się za pośrednictwem pracodawcy, bądź jest ona mniej korzystna. Do ubezpieczenia mogą przystępować osoby w wieku od 18 do 55 lat. W najbliższej przyszłości planowane jest podniesienie limitu wieku przystąpienia do 67 lat.

Przygotowana przez nas oferta to:

  • Brak konieczności wypełniania ankiet medycznych przez osoby przystępujące
  • Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego Rodziny – 24 godziny na dobę
  • Ochrona zdrowia ubezpieczonego – polisa obejmuje do 44 jednostek chorobowych
  • Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu może trwać nawet 365 dni w ciągu roku
  • Wypłata już nawet za 1 dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
  • Najszerszy zakres ochrony w zakresie leczenia specjalistycznego na polskim rynku ubezpieczeniowym
  • Świadczenie za pobyt w szpitalu ubezpieczonego spowodowany chorobą oraz zawałem serca lub udarem mózgu za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt ten trwał minimum 4 dni
  • Możliwość zgłaszania roszczeń on-line/telefonicznie
  • Składka płatna do 20-ego dnia każdego miesiąca

Oceń nasze ubezpieczenie page

Poznaj

Opinie naszych klientów

Tomasz

Sadownik

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Adam

Właściciel parku linowego

Po krótkich ale intensywnych opadach gradu w maju, owoce z mojego sadu nie nadawały się do sprzedaży. Nie da się zapobiec takim sytuacjom, pogoda jest zawsze nieprzewidywalna, dlatego już wcześniej skorzystałem z usług JW Broker i wybrałem ubezpieczenie upraw. Wystąpiłem o odszkodowanie, wszystkie formalności powierzyłem Pani Barbarze. Kwota uzyskanego odszkodowania była zgodna z moimi oczekiwaniami.

Joanna

Przedsiębiorca

Spośród wszystkich dostępnych ubezpieczeń opcja ubezpieczenia utraty zysku została mi przedstawiona na tyle dokładnie, że nie miałam żadnych wątpliwości. Zabezpieczyłam w ten sposób moją firmę kilka lat temu, dzięki czemu mam szansę na rekompensatę za przestój mojej działalności związany z COVID19. Pani Barbara i Pan Jakub to nieoceniona pomoc w każdej sytuacji.